Uttalande från Seko ISS Väst

Att sälja bort rätten att ta till konflikt är en skymf och i strid mot vår grundläggande rätt att agera som fackförening. Denna rätt skall alltid lämnas orörd. Vi i Seko ISS Väst styrelse motsätter oss därför alltid alla inskränkningar i strejkrätten.

Signerat Seko ISS Västs styrelse i Göteborg den 5 juni 2018.

Lönerevision 2018

Årets löneförhandlingar är äntligen avslutade och Seko fick visst gehör för de tyngsta av våra krav, låglönesatsningen där de lägsta stegen i fordonsvård och lokalvård fick en större ökning än de 1.9% i löneutrymme som fastställts tidigare.

Samtliga tillägg har höjts med 1.9%.

Grundlönesteg Villkor för uppflyttning Lön 2017 Ny lön 2018 Ökning i kronor (exkl ITA) Ökning i procent Timlön
S10 Lokalvård 23 170 23 643 466 2.0% 147
S19 1 år 20 000 20 473 466 2.4%
S18 1 år 19 000 19 473 466 2.5%
S20 Fordonsvård 23 397 23 870 466 2.0% 147
S29 1 år 20 366 20 839 466 2.3%
S28 1 år 19 000 19 473 466 2.5%
S40 Depåoperatör/Klotter 25 551 26 043 485 1.9% 163
S49 2 år 22 600 23 073 466 2.1%
S48 1 år 20 400 20 873 466 2,3%
S60 Fordonsoperatör, klargöring (växlare) 29 511 30 079 561 1.9% 183
S69 (1 år gäller från S50) 2 år 26 715 27 230 508 1.9%
S68 1 år 24 780 25 258 471 1.9%
S90 Biljettkontrollant 27 042 27 563 514 1.9% 164
S99 1 år 21 550 22 023 466 2.2%
S98 1 år 20 645 21 118 466 2.3%

Med reservation för ändringar och felskrivningar.

De nya lönerna börjar gälla fr.o.m. 1 maj 2018. Därför behöver inget betalas ut retroaktivt i år.

Vi frågor vänligen kontakta din lokala klubb.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Seko ISS har konstituerat sig

Den 26 april höll Seko ISS sitt årsmöte och därefter har styrelsen haft sitt konstituerade styrelsemöte. Styrelsen är i stort sätt intakt till antal och ledamöter men Ulla-Britt har lämnat över ordförandeklubban till Magnus Barrestedt.

Styrelsen består i sin helhet av Magnus Barrestedt ordförande, Ulla-Britt Salomonsson vice ordförande och arbetsmiljöansvarig, Joakim Johansson kassör, Andreas Rosén sekreterare och Jimmy Boelius samt Kenth Eriksson ledamöter.

Styrelsen tackar för förtroendet och ser fram emot ett gott sammarbete med klubbarna inom Förhandlingsorganisation samt inom branschorganisationen.

Här finns en komplett sammanställning av styrelsen samt dess olika ansvarsområden.

Lönerevision 2017

Årets löneförhandlingar är äntligen avslutade och Seko fick visst gehör för de tyngsta av våra krav, låglönesatsningen där de lägsta stegen i fordonsvård och lokalvård fick en större ökning än de 2.1% i löneutrymme som fastställts tidigare.

Vi utjämnade även skillnaderna mellan Seko och ST:s avtal.

Seko gick in i förhandlingarna med kravet att även de med ITA-lön skulle få en ökning av åtminstone garantibeloppet men företaget nappade ej på detta. Seko reserverade sig givetvis mot detta.

För ISS var en av de viktigaste kraven en ökning av ingångslönerna för biljettkontrollanterna, detta p.g.a. svårigheter att rekrytera personal inom detta område. Både Seko och ST hade hellre sett att man satsade på lojala långtida medarbetare i de övre tarifferna men så blev det tyvärr inte.

Samtliga tillägg har höjts med 2.1%.

Grundlönesteg Villkor för uppflyttning Lön 2016 Ny lön 2017 Ökning i kronor Ökning i procent Timlön
S10 Lokalvård 22 690 23 170 480 2,12% 145,01
S19 1 år 19 276 20 000 724 3,76%
S18 1 år 18 362 19 000 638 3,47%
S20 Fordonsvård 22 871 23 397 526 2,30% 145,01
S29 1 år 19 862 20 366 504 2,54%
S28 1 år 18 372 19 000 628 3,42%
S40 Depåoperatör/Klotter 25 026 25 551 525 2,10% 150,3
S49 2 år 22 121 22 600 479 2,17%
S48 1 år 19 945 20 400 455 2,28%
S60 Fordonsoperatör, klargöring (växlare) 28 904 29 511 607 2,10% 177,75
S69 (1 år gäller från S50) 2 år 26 168 26 715 547 2,09%
S68 1 år 24 276 24 780 504 2,08%
S90 Biljettkontrollant 26 487 27 042 555 2,10%
S99 1 år 20 823 21 550 727 3,49%
S98 1 år 20 096 20 645 549 2,73%

Med reservation för ändringar.

De nya lönerna börjar gälla fr.o.m. 1 april 2017 och utbetalas retroaktivt i oktober.

Vi frågor vänligen kontakta din lokala klubb.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Seger för rättvisan – strejk avblåst i spårtrafiken

Seko, Service- och kommunikationsfacket, och Almega har idag i direkta förhandlingar mellan parterna kommit överens om ett nytt avtal på spårtrafikområdet. Därmed tas Sekos strejkvarsel tillbaka.

  • Det är en seger för rättvisan. Vi får nu den låglönesatsning som vi krävt och andra plusvärden som är viktiga för våra medlemmar på detta område, säger Valle Karlsson, förbundsordförande i Seko.
  • Trots ett högt tonläge i den allmänna debatten mellan parterna har vi de senaste dagarna haft konstruktiva förhandlingar direkt med Almega, fortsätter Valle Karlsson.

Avtalet är treårigt och innebär att Sekos medlemmar får samma löneökningar som andra fått på arbetsmarknaden. Uppgörelsen innehåller också en låglönesatsning.

Almega har tidigare krävt att en låglönesatsning ska betalas med försämrade villkor, exempelvis sämre arbetstider. Har ni fått betala för satsningen på lågavlönade?

  • Tvärtom så bär vi ut en uppgörelse till våra medlemmar med förbättringar som bland annat extra pensionsavsättningar och utökat anställningsskydd vid upphandlingar. Vi skulle aldrig acceptera ett avtal med exempelvis försämrade arbetstider, säger Valle Karlsson.

Låglönesatsningen innebär att arbetsgivarna ska bidra med procentuellt sett mer till lönepotten för anställda med löner under 24.000 kronor i månaden. Detta sker i en så kallad insamlingsmodell vilket ger möjlighet att fördela mer till lågavlönade i de lokala löneförhandlingarna.

När det gäller Sekos krav på omställning vid förlorad säkerhetsklassificering (Loss of License) finns en lösning på detta också med i avtalet.

  • Sammantaget är detta en väldigt bra uppgörelse för våra medlemmar som förutom en låglönesatsning innehåller viktiga förbättringar i övriga villkor, säger Valle Karlsson.

Avtalet berör cirka 10 000 medlemmar.

 

Ytterligare information:

Jonas Pettersson, Kansli- och kommunikationschef, Seko: 070-631 59 49

Erik Sandberg, Kommunikationsgruppen, Seko: 070-600 24 96

Avtalsnytt #3

Seko har idag varslat om strejk. Förhandlingarna om ett nytt Spårtrafikavtal strandade i  fredags och det saknas i nuläget möjlighet att fortsätta förhandla med Almega under rådande omständigheter. Under torsdag och fredag förra veckan borde förhandlingarna ha präglats av konstruktiva förslag och kompromiss, istället har vi mött ett Almega som strävat bakåt och grävt sig allt djupare ner i sina skyttegravar. Detta beteende är oacceptabelt och det är deras krav på oss också.

Först och främst vägrar Almega att tillämpa det märke som industrin satt. Sekos medlemmar ska inte få samma löneökningar som Sveriges industriarbetare. Almega kräver avräkning och motvaluta för lönerna ska öka enligt märket. I klarspråk vill Almega att vi ska sälja ut våra mest lågavlönade medlemmar eller betala dyrt för att få den i märket fastställda låglönesatsningen. När det gäller vårt krav på omställning vid förlorad säkerhetsklassificering (Loss of License) försöker Almega på alla sätt förhindra att det kommer tillstånd. Detta trots att vi beredda att betala för ökad trygghet. Förhandlingarna har onekligen varit farsartade.

Apropå orimliga krav, Almega har under förhandlingarna preciserat ett av sina krav – det gällande “undertid”. Så här tänker Almega att det ska fungera – om din arbetsgivare lägger ett schema med mindre än 100 % effektivitet så blir “undertiden” tillgänglig som arbetstid under de kommande månaderna. För att kunna lägga ut “undertid” vill Almega ge arbetsgivaren möjlighet att omvandla dina fridagar till vanliga arbetsdagar (inte ens övertid!). Det här är vad Almega och arbetsgivarna ser som lämplig motvaluta på våra krav. Almega tycks inte förstå att deras orimliga krav bara kan leda till konflikt.

Mot denna bakgrund har Seko idag, den 3 maj, sagt upp kollektivavtalet och varslat om konflikt. Vi är nu tvingade att strida för vad som är rätt och rimligt. Konflikten träder i kraft fredag den 12 maj klockan 14.00 om vi inte har tecknat ett nytt avtal innan dess. Läs mer om varslet på Sekos hemsida. Nu gäller det för oss alla att ställa upp och hålla ihop. Snacka om avtalsrörelsen och få med dina jobbarkompisar i Seko. Tillsammans kommer vi att rida ut stormen. Tillsammans är vi starka!

Hälsningar

/Förhandlingsdelegationen Seko Bransch Spårtrafik

Mer info på www.seko.se

Avtalsnytt #2

I början av veckan träffade våra förhandlare Almega igen för ett tredje förhandlingstillfälle.
Det för första träffen efter att industrins parter hade gjort upp om det så kallade ”märket”.
”Märket” består av tre delar, lönerna ökar med 6 % fördelat på tre år, pensionen stärks med 0,5 % och sist men inte minst så finns det en låglönesatsning. Till skillnad från förra året så hade vi inom LO samordnat oss och kommit överens om en modell som innefattade en låglönesatsning. Facken inom industrin levererade en uppgörelse där denna låglönesatsning finns med. 24 000 kronor blev den gräns som de kom överens om för låglönesatsningen. När vi ska fastställa utrymmet vid löneförhandlingarna på respektive företag så bidrar den med högre lön med procent av sin lön och den med lägre lön
bidrar med ett fast krontal beräknat på 24 000 kronor.

Medtanke på hur hårt ”märket” sitter i avtalsrörelsen så skulle vi kunna tro att allt var klappat och klart när det gäller löneökningarna. Nej, knappt hade bläcket hunnit torkas såvar Almega ute och sa att någon låglönesatsning blir det inte prat om. Efter Almega följde flera arbetsgivarorganisationer efter med samma budskap. Respekten för industrinslönenormerande roll var helt plötsligt noll. Den låglönesatsning som ingår industrinsuppgörelse vill Almega med flera att vi ska tvingas betala för. Blotta tanken på det är otänkbart. Denna destruktiva hållning från stora delar av Svenskt Näringsliv har lett fram till att HRF – Hotell- och Restaurangfacket har tvingats varsla om strejk för att få ut samma ”märke” som industrifacken. Uppslutningen från LO-förbunden är total bakom HRF. Vi i Seko står bakom HRF till 100 % och är redo att ge HRF allt det stöd som de kan behöva.

När våra förhandlare träffade Almega i veckan så var budskapet glasklart från Almegas sida –
glöm allt vad låglönesatsning heter, glöm extra pensionsavsättning, glöm allt ni kräver.
Därför kan vi lugnt säga att den fajt som HRF står inför är minst lika mycket vår fajt. Våra
breda lågavlönade grupper ska inte tvingas stå tillbaka ännu en gång. Vi vill inte ha konflikt,
vi söker inte konflikten på något sätt men vår beslutsamhet är total i frågan. Nej, nog får
vara nog!

Som alla förstår är det tuffa förhandlingar vi har framför oss. För att vi ska ta hem ett schysst avtal behöver vi sluta upp tillsammans. Här kan alla hjälpa till – se till att få igång
snacket på din arbetsplats och försök att få med dina jobbarkompisar i Seko.
Alla behövs i avtalsrörelsen. Tillsammans tar vi hem det här – först för våra kompisar inom
HRF och sen för oss själva!

Hälsningar
/Förhandlingsdelegationen Seko Bransch Spårtrafik