Lönerevision 2019

Bättre sent än aldrig, men här är årets löner

Grundlönesteg Villkor för uppflyttning Lön 2018 Ny lön 2019 Ökning i kronor (exkl ITA) Timlön
S10 Lokalvård 23 643 24 148 501 151
S19 1 år 20 473 20 978 501 131
S18 1 år 19 473 19 978 501 125
S20 Fordonsvård 23 870 24 375 501 152
S29 1 år 20 839 21 344 501 133
S28 1 år 19 473 19 978 501 125
S40 Depåoperatör/Klotter 26 043 26 568 521 166
S49 2 år 23 073 23 578 501 147
S48 1 år 20 873 21 378 501 134
S60 Fordonsoperatör, klargöring (växlare) 30 079 30 685 602 192
S69 (1 år gäller från S50) 2 år 27 230 27 779 545 174
S68 1 år 25 258 25 767 505 161
S90 Biljettkontrollant 27 563 28 118 551 176
S99 1 år 22 023 22 528 501 141
S98 1 år 21 118 21 623 501 135

Med reservation för ändringar och felskrivningar.

OB-tillägg Enkel 20,53kr, Kvalificerad 45,85kr och Storhelg 103,02kr

 

De nya lönerna börjar gälla fr.o.m. 1 maj 2019. Därför behöver inget betalas ut retroaktivt i år.

Vi frågor vänligen kontakta din lokala klubb.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Uttalande från Seko ISS Väst

Att sälja bort rätten att ta till konflikt är en skymf och i strid mot vår grundläggande rätt att agera som fackförening. Denna rätt skall alltid lämnas orörd. Vi i Seko ISS Väst styrelse motsätter oss därför alltid alla inskränkningar i strejkrätten.

Signerat Seko ISS Västs styrelse i Göteborg den 5 juni 2018.

Lönerevision 2018

Årets löneförhandlingar är äntligen avslutade och Seko fick visst gehör för de tyngsta av våra krav, låglönesatsningen där de lägsta stegen i fordonsvård och lokalvård fick en större ökning än de 1.9% i löneutrymme som fastställts tidigare.

Samtliga tillägg har höjts med 1.9%.

Grundlönesteg Villkor för uppflyttning Lön 2017 Ny lön 2018 Ökning i kronor (exkl ITA) Ökning i procent Timlön
S10 Lokalvård 23 170 23 643 466 2.0% 147
S19 1 år 20 000 20 473 466 2.4%
S18 1 år 19 000 19 473 466 2.5%
S20 Fordonsvård 23 397 23 870 466 2.0% 147
S29 1 år 20 366 20 839 466 2.3%
S28 1 år 19 000 19 473 466 2.5%
S40 Depåoperatör/Klotter 25 551 26 043 485 1.9% 163
S49 2 år 22 600 23 073 466 2.1%
S48 1 år 20 400 20 873 466 2,3%
S60 Fordonsoperatör, klargöring (växlare) 29 511 30 079 561 1.9% 183
S69 (1 år gäller från S50) 2 år 26 715 27 230 508 1.9%
S68 1 år 24 780 25 258 471 1.9%
S90 Biljettkontrollant 27 042 27 563 514 1.9% 164
S99 1 år 21 550 22 023 466 2.2%
S98 1 år 20 645 21 118 466 2.3%

Med reservation för ändringar och felskrivningar.

De nya lönerna börjar gälla fr.o.m. 1 maj 2018. Därför behöver inget betalas ut retroaktivt i år.

Vi frågor vänligen kontakta din lokala klubb.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Seko ISS har konstituerat sig

Den 26 april höll Seko ISS sitt årsmöte och därefter har styrelsen haft sitt konstituerade styrelsemöte. Styrelsen är i stort sätt intakt till antal och ledamöter men Ulla-Britt har lämnat över ordförandeklubban till Magnus Barrestedt.

Styrelsen består i sin helhet av Magnus Barrestedt ordförande, Ulla-Britt Salomonsson vice ordförande och arbetsmiljöansvarig, Joakim Johansson kassör, Andreas Rosén sekreterare och Jimmy Boelius samt Kenth Eriksson ledamöter.

Styrelsen tackar för förtroendet och ser fram emot ett gott sammarbete med klubbarna inom Förhandlingsorganisation samt inom branschorganisationen.

Här finns en komplett sammanställning av styrelsen samt dess olika ansvarsområden.

Lönerevision 2017

Årets löneförhandlingar är äntligen avslutade och Seko fick visst gehör för de tyngsta av våra krav, låglönesatsningen där de lägsta stegen i fordonsvård och lokalvård fick en större ökning än de 2.1% i löneutrymme som fastställts tidigare.

Vi utjämnade även skillnaderna mellan Seko och ST:s avtal.

Seko gick in i förhandlingarna med kravet att även de med ITA-lön skulle få en ökning av åtminstone garantibeloppet men företaget nappade ej på detta. Seko reserverade sig givetvis mot detta.

För ISS var en av de viktigaste kraven en ökning av ingångslönerna för biljettkontrollanterna, detta p.g.a. svårigheter att rekrytera personal inom detta område. Både Seko och ST hade hellre sett att man satsade på lojala långtida medarbetare i de övre tarifferna men så blev det tyvärr inte.

Samtliga tillägg har höjts med 2.1%.

Grundlönesteg Villkor för uppflyttning Lön 2016 Ny lön 2017 Ökning i kronor Ökning i procent Timlön
S10 Lokalvård 22 690 23 170 480 2,12% 145,01
S19 1 år 19 276 20 000 724 3,76%
S18 1 år 18 362 19 000 638 3,47%
S20 Fordonsvård 22 871 23 397 526 2,30% 145,01
S29 1 år 19 862 20 366 504 2,54%
S28 1 år 18 372 19 000 628 3,42%
S40 Depåoperatör/Klotter 25 026 25 551 525 2,10% 150,3
S49 2 år 22 121 22 600 479 2,17%
S48 1 år 19 945 20 400 455 2,28%
S60 Fordonsoperatör, klargöring (växlare) 28 904 29 511 607 2,10% 177,75
S69 (1 år gäller från S50) 2 år 26 168 26 715 547 2,09%
S68 1 år 24 276 24 780 504 2,08%
S90 Biljettkontrollant 26 487 27 042 555 2,10%
S99 1 år 20 823 21 550 727 3,49%
S98 1 år 20 096 20 645 549 2,73%

Med reservation för ändringar.

De nya lönerna börjar gälla fr.o.m. 1 april 2017 och utbetalas retroaktivt i oktober.

Vi frågor vänligen kontakta din lokala klubb.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen