TraffiCare tas in i ISS?

Ledningen för ISS har meddelat att man har för avsikt att ta in TraffiCare i ISS. Beslut i frågan är planerat att tas den 26 augusti och hela processen är tänkt att vara klar 1 november i år. Om så sker upphör TraffiCare att vara ett eget bolag inom koncernen ISS. Det blir i stället ett så kallat affärsområde inom koncernen.

Vad blir skillnaden för dom anställda?

Vissa skillnader blir nog av mer kosmetiskkaraktär. Det kan tex gälla färgen på våra arbetskläder, utseendet på logotypen.

Andra förändringar kan komma att avse vilka policys vi ska tillämpa. Eller att vi använder oss mer av befintliga resurser inom ISS, tex i vissa administrativa sysslor, vilket kan ge en viss ekonomisk besparing. Eller att Verkställande direktören (VD) byter titel till Affärsområdeschef – dessa förändringar kommer dom flesta anställda inte att märka så mycket av, eller påverkas av i praktiken.

Men, några förändringar kan komma som kan få inverkan på dom anställdas ekonomi och anställningsvillkor.

ISS har tydliga avsikter att försöka försämra våra avtal i samband med denna intagningsprocess. Detta har vi förstått efter ett möte med HR-chefen på ISS.

Det är självklart något vi inte kan acceptera. Vi kan inte gå med på att försämra våra kollektivavtal på grund av att företaget tecknat flera ekonomiskt sett dåliga avtal.

För övrigt så anser vi att de företag som beställer städning av sina tåg pressar sina underleverantörer på tok för mycket. Företagen som vinner en städupphandling inom Spårtrafikbranschen ska tydligen räkna med att betala för att få städa tåg…

Detta bäddar för att oseriösa firmor smyger sig in i branschen.

SEKO-TraffiCare är inte förhandlingsovilliga, tvärtom, men en förhandling är ju ett givande och tagande av parterna, i detta fall handlar det uppenbarligen om att TraffiCare bara vill ha.

SEKO-TraffiCares två representanter kommer därför att, på grund av ovan nämnda, på bolagsstyrelsemötet den 26 augusti rösta ”nej” till att TraffiCare upphör att vara ett eget bolag.