TraffiCare tas in i ISS

Beslutet om att ta in TraffiCare (TC) i ISS togs, som väntat, på bolagsstyrelsemötet den 26 augusti.

De två SEKO-representanterna i styrelsen reserverade sig mot beslutet. Anledningen till reservationen är att ISS i samband med övertagande av TC vill försämra vissa villkor i ett lokalt kollektivavtal. SEKO-TraffiCare är definitivt emot försämringar i kollektivavtal i samband med övertagande av verksamhet.

Försämringarna som företaget vill genomföra skulle direkt och främst drabba de ”gamla trotjänarna” som varit anställda sedan ”SJ-tiden” och som har ett så kallat ITA-tillägg (ett inkomsttrygghetstillägg), men även dom som fått ett ITA-tillägg efter ”SJ-tiden” skulle drabbas.

Inledningsvis hade företaget en lång lista på många ändringar/försämringar i avtalet, men har nu som vi uppfattat det koncentrerat sig på ett par förändringar.

Företaget anger som anledning till sina krav på försämringarna en sämre konkurrensförmåga i jämförelse med andra städföretag som inte har dessa ”gamla tillägg”, vid nya upphandlingar av tågstädning.

Vi fackliga inom SEKO-TraffiCare ser naturligtvis även hur hårt SJ AB pressar sina underleverantörer vid nya upphandlingar så att kvalitets- och lönsamhetsmål i princip är omöjliga att uppnå för underleverantörerna. Detta får tillföljd att våra medlemmar får en allt hårdare och stressigare arbetsmiljö – i spåren av företagets jakt på att ”få det att gå ihop”.

SEKO-medlemmar anställda på TraffiCare kommer i september månad att på flera orter kallas till medlemsmöten för att få en mer detaljerad information om detta. Det är av stor vikt att du som medlem kommer på dessa möten och deltar i diskussionen om vårt arbete, våra villkor och vår framtid. Om mötet sker på din fritid får du ”tid-mot-tid”.

Nästa förhandling om de förändringar i avtalet som företaget vill genomföra sker den 16 september.

 I-LÖNEFÖRHANDLINGARNA

Löneförhandlingarna för dom som har individuell lönesättning (i-lön) på TC är klara för dom flesta, men några få ”i-lönare” på Stockholmståg är inte klara. Dom förhandlas av Pendelklubben i Stockholm. Lönerna har höjts i genomsnitt med 0,9 procent.

Den nya lönen kommer att utbetalas i september, liksom den retroaktiva lönen för månaderna juni – augusti.