Del av TraffiCare tas in i ISS

Del av TraffiCare tas in i ISS

BAKGRUND:
Beslut om att ta in TraffiCare (TC) i ISS togs på bolagsstyrelsemötet den 26 augusti.
De två SEKO-representanterna i styrelsen reserverade sig mot beslutet. Anledningen till reservationen är att ISS i samband med övertagande av TC vill försämra villkor i ett lokalt kollektivavtal. SEKO-TraffiCare (SEKO-TC) är definitivt emot försämringar i kollektivavtal i samband med övertagande av verksamhet.

NYTT:
Efter beslutet enligt ovan så aviserade ledningen på ISS plötsligt att man i dagsläget endast tänker inrangera Pendeltågverksamheten i Stockholm. Det är en verksamhet som går med vinst. Övrig verksamhet i TraffiCare går dåligt och ISS vill avvakta med inrangering för dessa verksamhetsområden, tills att dessa uppvisar ett positivt ekonomiskt resultat.

Den dåliga ekonomin beror främst på dom avtal TC tecknat med SJ AB. Nu pågår en hård bantningskur inom TC för att försöka få ekonomin i balans. SEKO-TC välkomnar denna bantningskur, som vi länge försökt att få tillstånd. Vi anser att det kan bantas mer än vad som hitintills skett, framförallt inom ledning, lokaler och administration.

Företaget har uppsatt några viktiga mål/områden i denna bantningsprocess, en av dom är att genomföra förändringar/försämringar i dom lokala avtalen.
SEKO-TC är förhandlingsvilliga om förändringar i avtal, men förutsätter att en förhandling är ett givande och tagande.

Förhandlingarna om förändringar i dom lokala avtalen pågår och nytt datum är bestämt till den 12 och 14 oktober.
SAMVERKAN
Efter möte den 6/10 i den centrala samverkansgruppen (CSVG) så kunde vi gemensamt med företaget konstatera att det finns mycket att förbättra. Det haltar rejält i den struktur som SVG innebär. Det handlar om brister i kontinuiteten i antal SVG-möten och arbetsplatsträffar (APT) och dokumentationen av dessa möten. Mötet i CSVG den 6/10 beslutade att en förbättring måste komma tillstånd. Beslutet innebär att antalet SVG, centralt och lokalt, behöver bli tätare, och att hållna APT måste bättre än i dagsläget dokumenteras med minnesanteckningar/protokoll. Dom orter som haltar i detta bör omgående agera.
En uppföljning sker vid nästa CSVG i november.

Nytt infoblad kommer när nåt nytt händer.