Info 2010-10-18

Teamledare
ISS TraffiCare har beslutat att införa en teamledarorganisation. Det innebär att defordonsvårdarlag som finns i Göteborg, Malmö och Hagalund blir först ut att införa dennanyhet. Om det faller väl ut så kan det bli aktuellt att införa detta på andra orter. SEKO-TraffiCare välkomnar denna satsning. Vi har sedan länge hävdat att ansvaret för fordonsvårdbör ligga i produktionen. Vi tror och hoppas att det nu blir en bättre kontroll över utfördproduktion.

Arbetstidsbank
SEKO-TraffiCare uppmanar våra medlemmar att inte slentrianmässigt spara dagar iarbetstidsbanken.All berättigad ledighet bör normalt sett tas ut under det innevarande året. Att ta ut sin ledighetinnebär att andra medlemmar får arbete. I dessa tider av uppsägningar inom företaget är detsärskilt viktigt, det handlar om solidaritet.Vi är medvetna om att vissa yrkesgrupper, som tex växlingspersonal, kan ha problem med attfå ut sin begärda ledighet pga personalbrist, men det är ett problem som företaget måste lösagenom att ha fler anställda med rätt kompetens.

Arbetsmiljö
De tidsstudier som skulle genomföras på fordonsvården gemensamt av skyddsorganisationenoch företaget har fått problem. Plötsligt skickade företaget med kort varsel ut nya oklaraförutsättningar för dessa tidsstudier, utan att ha förankrat dem med involverade skyddsombud.Det fick tillföljd att skyddsorganisationen inte ansåg sig kunna delta i tidsstudierna. Företagethar trots detta ändå startat tidsstudierna på egen hand. Vi ser det som en provokation motskyddsorganisationen och vi kommer givetvis att reagera på detta.