Facklig blir tvungen att lämna ISS TraffiCare

Huvudskyddsombudet och klubbordföranden för SEKO TraffiCare Göteborg har blivit tvungen att lämna arbetet. Han är nu hemma med lön. Anledningen är att arbetsgivaren ser honom som alldeles för obekväm och drivande.

Sedan en tid tillbaka har den fackliga ordföranden och tillika huvudskyddsombudet på SEKO TraffiCare Göteborg varit en nagel i ögat på arbetsgivaren. I oktober kallades han till samtal med arbetsgivaren där han fick framlagt en avskedsframställan. Under en längre tid hade arbetsgivaren samlat information och kartlagt förtroendemannens beteende. I det material som först lades fram hette det att förtroendemannen skulle ha hotat chefer och betett sig illa vid förhandlingar, däribland att han på ett fräckt sätt avstod sallad som arbetsgivaren ville bjuda på. I samtliga fall finns det vittnen som styrker att så inte varit fallet.

Förtroendemannen har verkat i sin roll som både ordförande och huvudskyddsombud en längre tid på företaget genom facket SEKO, sammanlagt har han varit anställd på ISS TraffiCare i 28 år, han är även företagsfackets vice ordförande och dess centrala arbetsmiljösamordnare.

Han har uppmärksammat många brister i arbetsmiljön på företaget både lokalt och nationellt som har lett till en del kostsamma, men nödvändiga, investeringar för arbetsgivaren. När kraven på arbetsmiljöförbättringar inte har mötts har han drivit ärendena vidare till arbetsmiljöverket som skyddsombudsrollen kräver att man gör. I samtliga fall har han agerat efter gemensamma beslut i samverkan med andra skyddsombud och den fackliga organisationen.

En del av de ärenden som förtroendemannen har drivit har i enstaka fall uppmärksammats i lokala tidningar då de har haft stor inverkan på person och hälsa. Detta har inte setts med blida ögon av arbetsgivaren som till viss del har ansett det illojalt att vända sig till medierna.

Inte vid några av de händelser som tryckts i tidningar har dock förtroendemannen varit den som kontaktat dem. De handlingar som sänds in till arbetsmiljöverket är offentliga.

Förtroendemannen själv känner sig kränkt och utlämnad. Han jobbade på ISS TraffiCare som fordonsoperatör (tågväxlare) och saknar sitt jobb och sina arbetskamrater. Som även de saknar honom.

I julimånad 2010 fick han en hjärtattack och fick ligga på sjukhus och genomgå en såkallad ballongoperation. Detta ledde i sin tur till att han inte kunde utföra sitt jobb som fordonsoperatör efter de regler som järnvägslagen föreskriver under sex månader. Idag är hans blodvärden värre än de någonsin varit och han går ofta på läkarbesök. Enligt läkare har hans hälsa försämrats den senaste tiden till största delen på grund av extrem stress.

Hade förtroendemannen orkat och inte riskerat sitt liv och sin hälsa hade han velat fortsätta kämpa för sin rätt till att åtminstone få behålla sitt arbete. Idag har han dock valt att gå med på arbetsgivarens bud om att lämna företaget och gå hemma med lön under ett tag framöver.

De fackligt förtroendevalda och skyddsombuden på företaget är nu rädda för att bli utsatta för samma sorts behandling. Det inträffade försvårar det fackliga arbetet, bland annat så blir det betydligt svårare att rekrytera nya förtroendevalda. Vem vill frivilligt riskera sitt jobb och hälsa?