Ett årsbokslut från SEKO-TraffiCare

Efter att ha sett i backspegeln på det turbulenta året 2010 kan vi bara hoppas och önska att det nya året bringar oss medlemmar i SEKO och anställda på ISS TraffiCare AB ett riktigt gott nytt år!

Det gångna året har i mångt och mycket handlat om uppsägningar pga arbetsbrist och förhandlingar om nya turlistor. Det har skett på många orter i landet. Ännu på årets sista dagar pågår förhandlingar om övertalighet.

På Valborgsmässoafton sade företaget upp vårt lokala avtal till omförhandling. Dessa förhandlingar har pågått i cirka åtta månader. Och dom kommer förmodligen att fortsätta in på det nya året. Företaget brukar ibland kritisera oss fackliga för att ha en förmåga att dra ut på förhandlingar. Vi håller inte med om det, tvärtom. Uppsägningen av vårt lokala avtal tycker vi skedde i onödan och på ett halsstarrigt sätt. Vi är av den uppfattningen att förändringar i avtalet har vi inget emot – det förhandlar vi gärna, men under stabila förhållanden. Det ska då vara ett givande och tagande mellan två jämställda parter och där båda parter kan känna att man vunnit något.

Den inrangering av TraffiCare till ISS som skulle ske 1 november, slutade med att endast Pendeltågverksamheten inrangerades. En måttstock på det är att endast lönsamma delar av TraffiCare kommer att inrangeras. Dom olönsamma avtalen med SJ AB hänger som tunga kvarnstenar runt halsen på TraffiCare.

Det positiva med förhandlingarna om det uppsagda avtalet är, som jag ser det, att dom tre fackförbunden TJ, ST och SEKO har förbättrat sitt samarbete!

Vi har en julönskelista till företaget att:
– företaget kommande år i ett tidigt skede kallar till förhandling och ger oss ett bra underlag i god tid, för att vi sedan gemensamt ska kunna fatta ett bra beslut innan beslutet ska ”sjösättas”.
– man lyssnar på skyddsombuden och dom fackliga på ett bra sätt och tar till sig förslag och synpunkter, utan att på förhand ha en negativ inställning.
– ledare i företaget läser in sig på våra lokala avtal och dom relevanta lagar som finns och i ett tidigt skede involverar dom förtroendevalda i förändringar som ska komma.
– företaget respekterar dom förtroendevalda och tar dom på allvar.

När ett huvudskyddsombud och ordförande i region syd valde att sluta i företaget, istället för att riskera att hamna i ”kallbadet”, så anar vi en tendens på att företaget ISS TraffiCare vill tysta och göra sig av med dom förtroendevalda som tar strid för en dräglig arbetsmiljö, och för att avtal och lagar ska följas. Det har i dagsläget fått till följd att många förtroendevalda i företaget funderar över sin situation och är osäkra på om man i framtiden vill vara förtroendevald i företaget TraffiCare. Vi hoppas och vill tro att det är en obefogad oro.
Vi önskar oss ett tydligt klargörande ifrån företaget att man respekterar dom förtroendevalda.
Vi kör med öppna kort och förväntar oss att företaget likadant.

Företaget har frågat oss om vilka 10 prioriterade frågor vi har.

Vi har 3 viktiga områden som vi försöker göra vårt bästa för att bevaka:
1. Den enskilde medlemmens intressen
2. Att avtal och lagar följs
3. Att vi kan bidra med förslag till att företaget går bättre

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

Önskar SEKO-TraffiCare