Stora uppsägningar på TraffiCare

Igår den 25 januari kl. 9.00 informerade företagsledningen på TraffiCare de fackliga organisationerna om att man hade för avsikt att säga upp fordonsvårdsavtalen med SJ AB, kl. 15.00 samma dag.

Det beslut ledningen tagit baserar sig på att avtalen är olönsamma. Trots stora ansträngningar från företagets sida under en längre tid att försöka få avtalen med SJ AB lönsamma har man nu nått vägs ände. TraffiCares ledning sade sig inte se någon annan utväg än att säga upp avtalen. Enligt företagsledningen så är det, grovt räknat, cirka 250 tillsvidare- och 150 timanställda som berörs.

Hela omfattningen på uppsägningarna är idag inte riktigt klara, men det står klart att det kommer att beröra väldigt många anställda runt om i landet.

Avtalen med SJ AB har en uppsägningstid på 1 år.

SEKO-TraffiCare är kallade till MBL-förhandlingar om övertaligheten den 27 och 28 januari. Ny information kommer ut när förhandlingarna om övertaligheten är avslutade.

SEKO kommer nu att driva frågan om övertagande av verksamhet. Vi kräver att det eller de nya företagen som tar över verksamheten också tar över personalen. Personalen som nu jobbar med fordonsvård i TraffiCare har lång erfarenhet och en god utbildning för sina arbetsuppgifter. Att i ett tidigt skede få besked om ett övertagande skulle vara den bästa garant för att säkra kvalitén på fordonsvården.

Vi ser gärna att det blir ett och samma företag som tar över verksamheten. Det skapar bättre förutsättningar för heltidsarbete.

I branschen Spårtrafik finns en god sammanhållning mellan de fackliga i olika företag och en bra stöttning från Förbundet. Vi fackliga inom TraffiCare ser, trots det dystra beskedet från ledningen på TraffiCare, framtiden an med gott mod.

Tillsammans är vi starka!