Övertalighetsförhandlingarna på Trafficare region Nord klara

Som tidigare meddelats så sade Trafficare den 25 januari upp tågstädavtalen med SJ på grund av ekonomiska skäl. Efter det genomfördes övertalighetsförhandlingarna. Dessa är nu avslutade.

Region Nord berörs mest, särskilt Stockholmsregionen. Totalt sägs 153 anställda upp. På några mindre orter läggs verksamhet ner helt. Det medför även att organisationen i företaget förändras radikalt. Hur den i sin helhet kommer att se ut när övertaligheten är förhandlad förregion Syd är i dagsläget inte klart. Berörda orter i dagsläget är: Stockholm, Hagalund, Uppsala, Norrköping,Västerås, Eskilstuna, Gävle, Falun Borlänge, Mora, Sundsvall, Duved och Östersund.

Förhandlingarna om övertalighet på region Syd kommer att börja i mitten av februari och fortsätta under våren. Senareläggningen av de förhandlingarna beror, enligt företaget, på att man på region Syd inte har några berörda med 12 månaders uppsägningstid, och därmed inte så brått att avskeda. Övertaligheten i region Syd är av betydligt mindre omfattning än på region Nord. Det beror på att SJ har en mindre del av tågtrafiken på dessa orter än i region Nord. I region Syd finns andra operatörer som Trafficare har uppdrag åt som te.x DSB som driver tågtrafik mellan Danmark och Sverige, och i Göteborgsregionen.

SEKO-Trafficare jobbar nu tillsammans med Förbundet SEKO och andra fackliga inom Spårtrafikområdet för att få tillstånd ett övertagande av anställd personal. Innebörden av det är att om ett nytt företag tar över tågstädningen av SJs X2000 tåg och lokdragna tåg så ska det nya företaget ta över den personal som nu jobbar med detta, med bibehållna villkor och avtal för dom anställda.

Vi uppmanar våra medlemmar som nu sägs upp eller som hotas av en kommande uppsägning att använda sig av Trygghetsrådet (TRR) för att finna nytt jobb. TRR kan i vissa fall bekosta kortare utbildningar. Kontakta ditt fackliga ombud eller arbetsgivare för mer information om TRR.