Övertalighetsförhandlingarna i Malmö är klara

Torsdagen den 17 februari stod det klart att Malmö har en övertalighet på totalt 17,53 personer. Anledningen till denna övertalighet är följande:

 • 6 personer pga koordinatorerna
 • 6 personer pga städskubb som tas bort pga olönsamhet
 • 3 personer pga x2000-förvaltningsstäd som upphör
 • 1 person pga olönsamhet på mindre rep
 • 1 person pga tidigare felräkning
 • Summa: 17 stycken

Arbetsgivaren i Malmö vill att verksamheten ska bedrivas på 63,47 personer istället för som idag på 83,61 personer (80,61 efter diverse pensioner och egna uppsägningar).

Den nya verksamheten

Den nya verksamheten kommer att bestå av:

 • Regionsledning: 7 personer
 • Ledning/admin: 9 personer
 • Växling: 24 personer
 • Inre fordonsvård: 21,72 personer
 • Övriga funktioner: 4,75 personer

Vilka som blir uppsagda

Vilka det är som blir uppsagda kommer att stå klart när företaget har utrett alla omplaceringsmöjligheter som finns. Det innebär att vissa tjänster måste sökas om och de som tidigare inte testats för växling ska få göra det. Det är därför företaget har skickat ut brev till alla anställda.

Om SJ-avtalet

Förhandlingar om övertalighet på grund av det uppsagda avtalet med SJ påbörjas den 30 mars.