Uttalande från medlemmarna i Göteborg

Vi, TraffiCare:are samlade till SEKO:s välbesöka julbord vill uppmana SEKO och TraffiCare AB att lösa den omänskliga situation vi och vår ordförande, huvudskyddsombud och kamrat hamnat i. Vi känner sorg och förtvivlan, men vi har samtidigt visat stort ansvar och förhållit oss väldigt lugna.

Vi manar er att förutom det som förtroendeuppdrag som legat till grund att även tänka på att det ligger en svår sjukdom med i bilden också. Det vore en styrka om ni visade insikt på grund av detta och att ni gemensamt tar till er vår uppmaning att lösa denna tragiska situation vår arbetsplats drabbats av.

Vi begär att vår kamrat skall komma tillbaka och det är vår förhoppning att ni är mogna och villiga att lösa detta.

Skrivet av SEKO Trafficareklubben i Göteborg och antaget på Julbordsträffen på Hotell Eggers 2010.