Uttalande från SEKO Pendelklubben

Till SEKO:s förbundsledning:

När man blir fackligt aktiv engagerar man sig inte för sin egen vinnings skull utan vill värna om allas rätt till en bra och trygg arbetsmiljö o.s.v. Dessvärre upplever många inom fackföreningsrörelsen att stödet från det egna förbundet minskat när förtroendevalda riskerar uppsägning på grund av sitt fackliga engagemang. Klimatet hårdnar och den som kritiserar sin arbetsgivare på ”fel” sätt riskerar att anklagas för illojalitet. Det är därför dags att SEKO påbörjar en diskussion hur vi tar hand om förtroendevalda som hamnar ute i kylan!

Hur långt kan en fackligt aktiv gå utan att betraktas som illojal av sin arbetsgivare? Ja, det vet vi gällande Per Johansson på Connex och nu också Leif Holmgren på SEKO TraffiCare. I det ena fallet fälldes kollegan i AD och den andre gavs ett ”erbjudande” om xx månadslöner, i annat fall väntade avsked. Vi befarar att detta inte lär vara sista gången som vi upplever något liknande. Så gott som all järnvägs- och kollektivtrafik bedrivs snart i privat regi och vi vet att arbetsgivarna vill sätta hårt mot hårt för att inte tappa marknadsandelar – och i denna strävan ingår att vi fackklubbar förväntas retirera från våra krav och ge upp tidigare villkor.

Klubbarna är fackets första linje och får ta smällarna när det hettar till. Och att arbetsgivare hotar eller antyder repressalier för att förtroendevalda satt sina medlemmars intressen i första hand lär tyvärr bli allt vanligare. Vi har själva upplevt det inom pendeln i Stockholm och vi frågar oss vilket stöd vi kan förvänta oss från vårt förbund när och om det blir verkligt allvar?

Som en lite men ändå symbolisk gest gentemot en arbetsgivare som tvingat en kollega att ”självmant” säga upp sig, i detta fall ISS-koncernen, har SEKO Pendelklubben till sitt årsmöte bjudit in Leif Holmgren att leda mötet. Mer än hälften av klubbens medlemmar är anställda av ISS och vi räcker gemensamt fingret åt en arbetsgivare som tror att 1800-talet är tillbaka. Men vi riktar oss även till vårt egen förbund med frågan: Vad ska vi göra härnäst?

Vi antar inte detta uttalande för att ifrågasätta huruvida SEKO kunnat göra mer för att försvara i detta fallet Leif Holmgrens anställning. Vi gör det för att väcka frågan om hur SEKO tar hand om förtroendevalda som ställs utan arbete för att de hållit fanan högt?

För att kunna agera fackligt krävs stöd och uppbackning från de egna medlemmarna. Men också förbund och avdelning har del i detta. För att kunna bedriva en seriös, aktiv och orädd linje behöver en förtroendevald känna trygghet och inte vara rädd för att ställas utan arbete. Och om inte SEKO mer ativt försvarar sina förtroendevalda som hotas med avsked föreslår vi åtminstone någon form av försäkring som kan trygga deras liv också om det värsta händer. I vidare mening ser vi en sådan försäkring som ett steg framåt för dem som arbetar fackligt. Vårt fackliga arbete skulle kunna intensifieras och vi slipper rädsla för repressalier.

Skrivet av SEKO Pendelklubben och antaget på deras årsmöte 2011.

Läs mer på sekopendelklubben.blogspot.com/