SJ AB smygfilmar i sina vagnar

Det har i dagarna framkommit att SJ AB har smygfilmat anställda på Trafficare (TC) och på Euromaint (EM). Det har skett utan att någon information utgått till vare sig fack eller anställda.
Bakgrunden till detta är att SJ AB har haft ett stort svinn av varor i sina restaurangvagnar och 1:a klassvagnar.

Ett antal anställda på både TC och EM har fastnat på filmerna när man tar saker. Det är givetvis inte acceptabelt och försvarbart och definitivt inget facket ser lätt på.

Det vi fackliga på TC och EM starkt har reagerat på är tillvägagångssättet SJ AB har använt sig av.

Vi kan inte acceptera att våra medlemmar smygövervakas på jobbet utan att det har föregåtts av information om att filmning pågår. Just nu mår många anställda på EM och TC mycket dåligt på grund av smygfilmningen. Ingen vet när och var filmning i SJ:s vagnar pågår.

Det kan inte vara rätt att ett företag sätter upp dolda filmkameror och agerar polis när man vill ta fast tjuvar – det borde rimligtvis vara en polissak.

Vi kräver att smygfilmningen genast upphör!

Om det ska filmas i SJ AB:s vagnar eller någon annanstans på arbetet så måste det ha föregåtts av information till fack och dom anställda.
Vi kräver även att ledningen för TC tar sitt ansvar i denna fråga.

SJ AB:s agerande är anmält till Datainspektionen för utredning om det föreligger något brott mot Personuppgiftslagen (PUL).

Vi återkommer i frågan när något nytt har hänt