Övertalighet (igen) i Region Syd, Malmö och Syd-ytter

Hur många?
Arbetsgivaren har bestämt att säga upp ytterligare 13 stycken fordonsvårdare i Malmö, en i Nässjö (eftersom en person där går i pension snart är det egentligen noll personer), två i Kalmar och en i Halmstad. Detta med anledning av att TraffiCare har sagt upp städavtalet med SJ med slutdatum den 25/1 – 2012.

Hur kommer det att gå till?
Uppsägningarna kommer att ske löpande under året. De som har tolv månaders uppsägningstid kommer att sägas upp först, därefter kommer personer att sägas upp allt eftersom det närmar sig den 25/1 – 2012. Alltså de som har sex månader kommer att sägas upp i juli och de med kortare uppsägningstid allt eftersom.

Undantag
Vi har begärt att företaget inte får göra några undantag i turordningslistan. Detta innebär att alla som hotas av uppsägning kommer att bli tillfrågade om de kan tänka sig att bli utbildade till växlare, arbetsledare eller någon annan typ av tjänst som bemannas av någon långt ner på turordningen. Vissa av de här tjänsterna har vissa krav i rollbeskrivningen som man inte helt kan bortse från, t ex regleras växlingstjänsten av järnvägslagen som kräver urvalstest och hälsoundersökning. Arbetsledarrollen
kräver ett ledarskapstest hos ISS Mayday.

Om du blir varslad om uppsägning är det ytterst viktigt att du svarar på frågan om du kan tänka dig att jobba med något annat på företaget. Om du inte får den frågan bör du kontakta arbetsgivaren eller facket omgående.

Ledigt för att söka jobb
Under uppsägningstiden har man rätt att söka jobb på betald arbetstid. Eftersom detta inte tidigare har reglerats har vi kommit fram till en överenskommelse med arbetsgivaren om detta. Den är som följer:
* Har du 12 månaders uppsägningstid har du rätt till att gå på anställningsintervjuer, möten på arbetsförmedlingen, TRR och ta en dag i månaden för att på annat sätt
söka jobb.
* Har du sex månader eller mindre uppsägningstid har du rätt till samma saker förutom att du i så fall har två dagar i månaden för att allmänt söka
jobb.

Vi har också begärt av arbetsgivaren att de ska frigöra fackliga när de säger upp personal så att vi finns på plats eller per telefon (för de som inte bor i Malmö). Vid de förra uppsägningarna i Malmö visste vi inte om när de hade för avsikt att genomföra de och hade därför inte möjlighet att finnas på plats.