Ogiltighetsförklaran – Region syd

TraffiCare, SEKO, ST och TJ kom överens under förhandlingarna den 30-31 mars om övertalighet i region syd och om tillvägagångssättet om det samma. Felaktigt kom vi också överens om att företaget under uppsägningstiden kan utreda om de uppsagda kan ta någon annan tjänst, t ex arbetsledare eller växlare.

Detta ska enligt lag ske innan uppsägningen delges och kan inte avtalas bort. Därför har företaget i dagarna tagit tillbaka uppsägningarna efter ogiltigförklaring från SEKO.

Vi avvaktar nu och inväntar omplaceringsutredningarna från företaget.