Om löneförhandlingar och uppsagt kollektivavtal

Löneförhandlingar 2011

Den 2 maj drar årets löneförhandlingar igång för dom anställda på Trafficare.
Löneutrymmet är på 2,6 %, vilket är bättre än föregående år.

Ny lön kommer att gälla från den 1 juni i år.

Uppsagt avtal

Det har nu gått 1 år sedan ledningen på Trafficare sade upp vårt lokala avtal.

SEKO hävdar att uppsägningen skett på ett felaktigt sätt.

I samband med uppsägningen av vårt avtal ville företaget göra stora försämringar i avtalet, vilket vi kraftfullt sade nej till. Vi har starkt stöd från förbundet och Pendelklubben i Stockholm i denna fråga.
Efter långdragna förhandlingar under år 2010 kvarstod endast två punkter.
Dom extra semesterdagarna och vissa lönetillägg som dom fastanställda i företaget fått med sig vid övergången från SJ till Trafficare
Vår förhandlingsordning i företaget

I dagsläget handlar det om dom extra semesterdagarna samt gamla lönetillägg.

Vi har hela tiden sagt oss vara förhandlingsvilliga, men att vi inte går med på företagets hårda inställning att vi måste släppa alla gamla förmåner för att företaget överhuvudtaget ska lägga anbud på nya upphandlingar på städning av SJ:s tåg. Förhandlingar om detta pågår fortfarande.

Företaget har klargjort för oss att man inte tänker lägga några anbud från Trafficare, utan att alla nya anbud kommer att läggas från ISS. Det innebär att företaget Trafficare på sikt kommer att läggas ner och att Trafficares lönsamma verksamheter kommer att tas in i ISS.

Vi återkommer när nåt nytt har hänt.