Janne Rudén uttalar sig om avregleringen och TraffiCare på SEKO:s repskap!

Tisdagen den 31 maj 2011 hade SEKO representantskap i Stockholm. I ordföranden Janne Rudéns tal fick vi bland annat höra följande!
”Vi kan inte och ska inte acceptera dumpning av äldre anställda! Vi kan inte och ska inte acceptera dumpning av löne- anställningsvillkor! SEKO kräver att de anställda och deras avtalade villkor ska följa med till det företag som vinner en upphandling eller ett anbud!”

Här är hela talet:

SEKO:s förbundsordförande

Janne Rudén

Näringspolitik

De senaste fyra åren har inneburit mycket av utförsäljningar av gemensamma tillgångar. Detta är en politik som SEKO starkt kritiserat. Att röra sig inom det näringspolitiska området är som att ge sig ut på minerat område, det briserar snart sagt överallt och det påvekar SEKO:s medlemmar i allra högsta grad. SEKO har sedan tidigare beslutat att näringspolitiken ska betraktas som en av förbundets kärnverksamheter. Återigen det handlar om att värna medlemmarnas intresse.

  • Hur ska vi arbeta med dessa frågor? Kräver de politiska förutsättningarna ett nytt arbetssätt och helt nya grepp? Ska vi rent av lägga mer resurser på detta område?

I den plattform som redovisades på partikongressen lyftes några av våra näringspolitiska frågor, järnvägen och energipolitiken.

”Det är även dags att utvärdera om avregleringarna som gjorts har gett de effekter de lovade. Medborgarintresset måste alltid sättas först. Vi är beredda att omreglera och påreglera.

Detta har också följts upp med ett riksdagsbeslut om att stoppa utförsäljningarna av statliga bolag”.

Bra, Bra, Bra tycker vi!

Argumenten mot har inte låtit vänta på sig, på DNs ledarsida i förra veckan kan man läsa:

Järnvägen på rätt spår!  Artikeln avslutas med, ”Ju fler aktörer som får möjlighet att konkurrera om resenärerna, desto bättre. En öppnare marknad inom kollektivtrafiken innebär stora vinster för miljön, kunderna och samhällsekonomin. För stora för att påreglerings ivrarna ska få kasta populistiskt grus i maskineriet”.

Här framgår också tydligheten och ett av syftena med avregleringarna, egentligen kunde vi ändra namn och tala om nedregleringen av kollektivavtalen, framför allt när det gäller de arbetsuppgifter som har lägst status. Upphandlade myndigheter och företag fokuserar på en enda fråga, lägsta pris. Det senaste exemplet är Securitas inträde i Tunnelbanan och SJ:s krav på Trafficare.  En annan avreglering eller nedreglering är förslaget om ett Internationellt sjöfartsregister, syfte? Lägsta pris för de anställda och då företrädesvis de lägre befattningarna ombord.

Vi kan inte och ska inte acceptera dumpning av äldre anställda! Vi kan inte och ska inte acceptera dumpning av löne- och anställningsvillkor! SEKO kräver att de anställda och deras avtalade villkor ska följa med till det företag som vinner en upphandling eller ett anbud!

Janne Rudén
SEKO:s repskap den 31 maj 2011