Per Johansson

SEKO Trafficare vill med dessa ord hedra och påminna om den stora insats Per Johansson gjorde för en dräglig arbetsmiljö för dom anställda och för säkerheten för resenärer i Stockholms tunnelbana.

Det har vi alla Stockholmare och turister nytta av!

Vi tackar Dig Per för din insats, vi glömmer Dig inte!