Uttalande från företagsfacket SEKO-Trafficare

Vi fackliga och anställda på ISS Trafficare och som jobbar inom Spårtrafikbranschen kan bara instämma i det uttalande som den avgående bolagsstyrelseordförande för SJ, Ulf Adelsohn, nyligen gjorde.

”Svensk järnvägstrafik har varit en lekstuga för okunniga politiker i 25 år.”

Järnvägens underhåll och säkerhet har försämrats år för år sen avregleringen av järnvägstrafiken januari 2001. Överutnyttjade tåg och brist på underhåll i syfte att maximera vinst slår nu hårt mot resenärer och anställda.

Privata företags vinstsyften har försämrat den infrastruktur som borde göra Sverige till ett helt och fungerande land.

Tågtrafikens tidtabeller blir allt svårare att lita på, i synnerhet under det snörika halvåret. Inställda tåg och förseningar har blivit något resenärerna måste ta i beräkning när man väljer att resa med tåg. I slutändan kan resenären få ersättning för försening, men det kompenserar sällan den förlust man gjort – förlusten i förtroendet för tågtrafiken kan bli svårt att reparera.

Nyhetsinslagen har duggat tätt om hur dåligt tågtrafiken fungerar. Det lovas mycket från tågtrafikoperatörerna inför en upphandling men det hålls tunt ifrån aktörer såsom t.ex. DSB, Veolia, MTR, SJ AB mm. Samtidigt pressar dessa aktörer sina underleverantörer maximalt.

Den aktör som säljer sig till den lägsta kostnaden vinner ofta en upphandling.
Då kan man räkna med att underhållet av tåg försämras, dvs. risken för förseningar och olyckor stiger, att arbetsmiljön och villkor för dom anställda försämras kan man vara säker på. Det bäddar för underleverantörer som gärna vill göra sig en snabb vinst – men på arbetsmiljön och underhållet läggs inte många kronor.

Vi SEKO-medlemmar anställda på ISS Trafficare kan inte stillasittande och tysta se på hur vår arbetssituation nu drastiskt försämras, hur vi utsätts för utpressning från arbetsgivaren om våra villkor och löner, samtidigt som resenärerna lämnas i sticket och deras vardag ställs på huvudet på grund av tågförseningar, försämrad resekomfort på grund av t.ex. låsta toaletter, dålig städning mm.

Vi som jobbat inom Spårtrafikbranschen i upp emot 30 år är uppsagda pga arbetsbrist samtidigt som våra jobb kan komma att tas över av nyanställda. Det handlar alltså inte om arbetsbrist utan att någon ska göra så stor vinst som möjligt på andras arbete.
Detta är en utveckling i vår bransch som vi inte kan acceptera.
Efter 25 år av ständiga försämringar för resenärer och anställda drar vi i handtaget för

Nödstopp!

Vi kommer att med alla tillgängliga lagliga medel att protestera mot denna utveckling.

Vi anställda på ISS Trafficare och medlemmar i SEKO kräver en fungerande tågtrafik i Sverige – för resenärerna och anställda och för att få ett helt och fungerande land!

Vi inom fackliga och anställda på ISS Trafficare frågar oss:

– Vill vi medborgare i Sverige att tågtrafiken ska fungera
– Vill vi kunna lita på att tågen kommer och går i tid
– Vill vi ha anständiga villkor för dom anställda inom Spårtrafiken så att dom på ett bra sätt kan säkerställa säkerhet och komfort för dom som vill resa med tåg