Om lönerevision, semester, protester och utbildningsavtal

Löneförhandlingar 2011

Den 2 maj drog årets löneförhandlingar igång för de anställda på Trafficare. Målet var att hinna klart med tarifflönerna och tilläggen så att ny lön kunde betalas ut på junilönen. Tyvärr sprack det målet – nu är julilönen det nya målet. För övrigt så ska företaget ha lönesamtal med alla anställda som har individuell lön (i-lön). Eftersom detta är försenat så kommer i-lönarnas löner att förhandlas efter semestrarna. Ny lön kommer att gälla från den 1 juni i år.

Ny rapport kommer när något nytt händer.

Semester 2011

Klargörande av vad som gäller uttag av årets semester:
Enligt Semesterlagen så behöver en anställd som är uppsagd inte ta ut sin semester – såvida uppsägningstiden är 6 månader eller kortare. För anställda med 1 års uppsägningstid skall minst 4 veckors semester tas ut, om inget annat överenskommes. En vecka kan sparas, enligt Semesterlagen, och man bör i så fall meddela arbetsgivaren i samband med att årets semesterledighet planeras.

Protester

SEKO Trafficare har vid ett flertal tillfällen protesterat mot att anställda sägs upp gå grund av arbetsbrist och riskerar att bli arbetslösa – trots att jobben finns kvar. Vi har delat ut flygblad på olika platser i landet. Fyra gånger har det delats ut vid Stockholms centralstation. Imorgon klockan 16.30 kommer vi att göra det igen.

Det är mycket viktigt att vi kämpar för att rädda våra jobb och villkor, och gör det NU!!!

Alla som kan är välkommen att delta.

Utbildningsavtal

ISS Trafficare har för SEKO, i början av maj, kommit med ett förslag på något man kallar för utbildningsavtal för växlingspersonal. I korthet går det ut på att företaget tillhandahåller en växlarutbildning och den anställde skriver på en överenskommelse om att han/hon blir återbetalningsskyldig på en del av utbildningskostnaderna om den anställde slutar sin anställning eller om vissa andra omständigheter uppstår som gör att den anställde slutar.

Denna form av avtal har SEKO sagt nej till.

Trots det har nu företaget börjat tillämpa dessa överenskommelser i Göteborg.
Vi hävdar att dessa avtal inte är giltiga och är oförenliga med vissa lagar.