Årets löneförhandlingar är äntligen klara

Nu är årets löner färdigförhandlade. I grunden låg den centralt fastställda procenten på 2,6 % att fördela.

Ny lön och retroaktiv lön från 1 juni kommer att betalat ut i samband med septemberlönen.

Timlönen får man fram genom att dela månadslönen, i den tariff man ligger i, med 160.

De med så kallade i-löner får veta sin nya lön av sin närmsta chef.

 

Tariffsteg

Löneökning

Ny månadslön

S 10 Lokalvård

504 kr

19 876 kr

S 19

450 kr

17 773 kr

S 18

429 kr

16 919 kr

S 20 Fordonsvård

515 kr

20 324 kr

S 29

464 kr

18 320 kr

S 28

429 kr

16 919 kr

S 40 Depåoperatör/Klotter

557 kr

21 973 kr

S 49

518 kr

20 429 kr

S 48

466 kr

18 397 kr

S 50 Fordonsoperatör

 600 kr

23 668 kr

S 59

 542 kr

21 404 kr

S 58

 519 kr

20 494 kr

S 60 Fordonsoperatör med klargöring

639 kr

24 956 kr

S 69

613 kr

24 208 kr

S 68

568 kr

22 431 kr

S 70 Fordonsreparatör

633 kr

24 979 kr

S 79

600 kr

23 695 kr

S 78

557 kr

21 973 kr

 

De flesta tilläggen har höjts med 2,6 %. Exempelvis är nu:

Enkel ob 17,24 kr/tim, kvalificerad ob 38,51 kr/tim, storhelgs ob 86,54 kr/tim.

Tidsförskjutningstillägg 160 kr/dygn, vik/skubbtillägg 321 kr/mån, Lagbas 636 kr/mån, vik lagbas 342 kr/mån, Teamledare 1231 kr/mån.

Det lokala avtalet på ISS Trafficare AB är nu påskrivet av parterna och den långlivade tvisten om avtalet är uppsagt eller inte är därmed avslutad!

Avtalet gäller till och med 2012-03-31.