SJ säger ”NEJ”!

Bakgrund: Trafficare (TC) sa den 25 januari i år upp sina avtal avseende tågstädning av SJ personvagnar och X2000 tåg. Detta skedde enligt TC på grund av att de tecknade avtalen genererade ett kraftigt minusresultat för år 2010. SJ beslöt då att ta över tågstädning i egen regi i Stockholm, Göteborg och Malmö och vidare att man ska upphandla städning på 21 orter runt om i landet. SEKO började genast att driva frågan om ett övertagande av personal och verksamhet.

Efter två ”sittningar” mellan SEKO och SJ, i frågan om övertagande av verksamhet och personal så står det klart att SJ inte har för avsikt att överta Trafficares uppsagda personal. SJ vill handplocka och nyanställa personal.

Nu riskerar äldre anställda, tidigare anställda på SJ med upp till 30 års anställningstid på järnvägen, att ställas på gatan. Att ett statligt ägt företag agerar på ett sådant hänsynslöst sätt är mycket anmärkningsvärt.

SEKO hade i det längsta hoppats på en för alla inblandade parter positiv lösning. De förhoppningarna grusades här om dagen. SEKO kan inte acceptera den dumpning av äldre anställda och deras villkor som nu hotar att ske.

Nu kommer vi att inleda en proteststorm mot SJs hänsynslösa handlande.

Vi kommer att använda oss av alla lagliga möjligheter för detta.

Alla som vill delta i denna viktiga kamp är välkommen!