Ta ert ansvar, SJ!

Uttalande från SEKO Stockholms representantskap, 2011-10-06:

När SJ bolagiserades 2001 så avknoppades flera bolag: däribland Jernhusen med ansvar för stationshusen, Euromaint med ansvar för underhåll och reparation av tåg och Trafficare med ansvar för städning. Väldigt många genom åren trogna SJ- anställda fick nu nya arbetsgivare som tog över denna personal.

Nu har emellertid ISS Trafficare har sagt upp avtalet för tågstädning på SJ:s tåg i Stockholm, Göteborg och Malmö då företaget inte fick ekonomin att gå ihop. Därför beslutade SJ att städningen skulle läggas ut för upphandling, men SJ ändrade sig kort efteråt då man själv ville sköta detta i egen regi. SEKO har en förhoppning om att SJ tar sitt ansvar och tar över den berörda personalen på samma sätt som de avknoppade bolagen gjorde när SJ bolagiserades. Detta skulle innebära att de anställda vet att de har ett jobb att gå till med liknande villkor å ena sidan. SJ å andra sidan skulle då ha tillräckligt med utbildad personal för att sköta verksamheten. Detta torde vara en trygghet för alla inblandade, inte minst för resenärerna.

Tyvärr vill SJ istället nyanställa och handplocka fritt bland de berörda anställda på Trafficare. Detta hänsynslösa agerande får till följd att äldre anställda och de som varit trogna SJ-anställda genom åren riskerar att bli utan arbete inom kort. SJ anser nämligen att det inte rör sig om ett övertagande av verksamheten, trots att man accepterar övertagande i alla andra sammanhang både från andra tågoperatörer och när man lämnar över verksamhet till andra tågoperatörer. SEKO Stockholm undrar varför samma synsätt inte skulle gälla för städningen som för tågtrafiken.

Det är tråkigt att se hur det statligt och gemensamt ägda SJ fortsätter att montera ner ännu fler delar av sin förut ansvarstagande personalpolitik. SJ:s egna interna ledord ”Framåtanda, Omtanke och Ansvar” riskerar tydligt att få en helt ny innebörd även utanför företaget. Flera hundra anställda berörs av det uppsagda avtalet och många mår oerhört dåligt över den uppkomna situationen där många av oro gråter öppet i fikarummen.

SEKO Stockholm uttalar därför sitt fulla stöd till de berörda anställda på Trafficare och kräver att SJ tar sitt ansvar och agerar i enlighet med ett övertagande av städpersonalen, i enlighet med LAS §6b, på de berörda orterna.

För kontakt:
Patrik Höglund, ordförande: 072-219 70 70
Johnny Nadérus, organisationssekr: 070-762 33 94