Till SJ:s koncernledning

Föjande text är ett uttalande från SEKO:s klubbar inom Stockholmståg, 2011-10-17:

Vid ett gemensamt möte mellan SEKO:s fackliga organisationer inom pendeltågsverksamheten i Stockholm, Stockholmståg, ISS och Ahlstom, diskuterades vårt ”moderbolags” agerande gentemot städarna på ISS TraffiCare som nu nekas fortsatt arbete inom vagnvården när SJ tar över städningen i egen regi.
Det handlar många gånger om verkliga trotjänare inom järnvägen som genom åren sett till att SJ:s fjärrtåg hållits rena och som nu ”tackas” genom riskerad arbetslöshet. Många av dessa kollegor var en gång i tiden SJ-anställda, som blev överförda till de privata aktörerna när SJ inte längre ville ha städningen inom det egna bolaget . Nu när cirkeln är sluten är de inte längre är välkomna tillbaka till SJ för att städa deras tåg.

Detta är skamligt!
Vår upprördhet blir så mycket större då vi inser att vårt ”moderbolag” i princip skulle kunna göra detsamma med de anställda till Stockholmstågs underentreprenörer inom pendelverksamheten. D.v.s. låta oss tidigare SJ-anställda och andra som anställts senare på verkstäderna, inom städning och stationsverksamheten bli arbetslösa om man skulle få för sig att driva verksamheten i ”egen regi”.

Vi kräver av SJ att städarna och andra anställda inom TraffCare behandlas med respekt och att personalen tas över till SJ med all den kunskap och erfarenhet som dessa besitter.
SEKO Lok, gm Ludvig Erikson
SEKO pendelklubben, gm Felipe Lazo
SEKO Verkstadsklubben,