Maila SJ och berätta vad du tycker!

SEKO Trafficare uppmanar alla som stödjer vår kamp för att förhindra att äldre järnvägsarbetare hamnar i onödig arbetslöshet mailar sin åsikt i frågan till:

SJ:s VD Jan Forsberg och personalchefen på SJ Peter Blomqvist, med kopia till Stockholmsklubben på följande mailadresser:

jan.forsberg@sj.se
peter.blomqvist@sj.se
seko@klubb103.org