Nytt infoblad.

Trafficare integreras med ISS

På Trafficares (TC) bolagsstyrelsemöte igår den 21 februari togs beslut om att TC
ska integreras med ISS. Frågan om en integrering har varit aktuell tidigare och senast var det TC,s Pendeltågsverksamhet i Stockholm som integrerades med ISS. ISS har nu integrerat alla sina aktiva dotterbolag.
SEKO-Trafficare ser detta som en möjlighet att stärka lönsamheten och förbättra verksamheten som idag bedrivs inom Spårtrafikbranschen. Förhoppningsvis ökar integreringen anställningstryggheten för dom som idag har kvar sina jobb på TC, samt bäddar för att nya arbeten skapas.  Integreringen kommer att vara genomförd tidigast den 1 maj i år. För de anställda innebär detta inga direkta förändringar, de idag anställda på TC följer med över till ISS.

Att TC integreras med ISS betyder att dotterbolaget TC sammanslås med ISS. TC
upphör att vara ett eget bolag men verksamheten fortgår som vanligt.

Glädjande besked

Ett glädjande besked kom igår 21/2 om att ISS vunnit upphandlingen av
bemanningen av Ställverket i Hagalund!
Ställverket har sedan lång tid bemannats av personal anställda på TC. De anställda har en gedigen erfarenhet rangering av ankommande och avgående tåg i
Stockholms, kanske även landets, viktigaste depå för fjärrtåg.

Övertagande av verksamhet

SEKO har begärt en lokal tvisteförhandling avseende övertagande av verksamhet.
När SJ tog över städningen av sina egna tåg valde SJ att inte betrakta det som ett
övertagande av verksamhet enlig lag. SEKO har hela tiden hävdat att det är ett
övertagande. Nu startar den juridiska processen om detta. I slutändan kan ärendet hamna i Arbetsdomstolen.

Mer om detta kommer att rapporteras på vår hemsida http://www.sekotc.se och i våra
informationsblad.

Ladda ner detta Infobladet här.