SEKO Pendelklubbens uttalande om SJ:s agerande

Till SJ:s ledning

SEKO Pendelklubben, samlat till årsmöte, har idag tagit del av den senaste utvecklingen gällande städpersonalen inom TraffiCare som förvägras anställning när nu SJ åter har tagit över fordonsvården i egen regi.
Allt i syftet att maximera vinstmarginalerna anställs 18-19-åringar till lägsta möjliga lön medan ”trotjänare” med 20-30 års erfarenhet av fordonsvård tvingas till arbetslöshet. Var finns moralen i detta agerande?
Med egna erfarenheter av SJ:s agerande i samband med upphandling, som när det för vår del skedde med pendeltågsverksamheten i Stockholm i slutet av 1990-talet, vet vi att SJ redan tidigare gett prov på uselt omdöme. SJ vann upphandlingen av stationsverksamheten men hade för avsikt att lägga ut detta på underentreprenad, även då med den blotta vinningen som målsnöre, men tack och lov sade SL nej till detta.
Skamligast i detta samband var hanteringen av intjänade pensioner i förtid, för de SJ-anställda men lång anställningstid som hamnade på Citypendeln, där de förvaltade pengarna i realiteten förskingrades.

Nej, vårt minne är inte kort och vi kommer heller inte att ha glömt bort det ovanstående den dag pendeltrafiken återigen ska ut på upphandling, vilket sker inom några år.

Vårt stöd går idag oreserverat till våra kollegor inom TraffiCare som kämpar för sina jobb och rättigheter och vi ser med tillförsikt på de förhandlingar som snart stundar inom SJ i ärendet.

Ta tillbaka våra kollegor inom TraffiCare!

SEKO Pendelklubbens årsmöte 24 februari 2012