Löneförhandlingarna 2012 klara!

Nu är årets löner färdigförhandlade. I grunden låg den centralt fastställda procenten på 2,6 % att fördela. Alla som ligger i tarifferna fick 2,6 %, Lokalvården fick dock 3,4 % vilket kan ses som en lokal låglönesatsning!

Ny lön kommer på lönen i juli och retroaktiv lön, gäller från och med 1 april, kommer att betalas ut i samband med septemberlönen.

Timlönen får man fram genom att dela månadslönen, i den tariff man ligger i, med 160.

De med så kallade i-löner får veta sin nya lön av sin närmsta chef.

 

Tariffsteg

Löneökning

Ny månadslön

S 10 Lokalvård

677 kr

20 553 kr

S 19

462 kr

18 235 kr

S 18

440 kr

17 359 kr

S 20 Fordonsvård

528 kr

20 852 kr

S 29

476 kr

18 796 kr

S 28

440 kr

17 359 kr

S 40 Depåoperatör/Klotter

571 kr

22 544 kr

S 49

531 kr

20 960 kr

S 48

478 kr

18 875 kr

S 50 Fordonsoperatör

615 kr

24 283 kr

S 59

557 kr

21 961 kr

S 58

533 kr

21 027 kr

S 60 Fordonsoperatör med klargöring

649 kr

25 605 kr

S 69

629 kr

24 837 kr

S 68

583 kr

23 014 kr

S 70 Fordonsreparatör

649 kr

25 628 kr

S 79

616 kr

24 311 kr

S 78

571 kr

22 544 kr

Tilläggen har höjts med 2,6 %. Exempelvis är nu:

Enkel ob 17,69 kr/tim, kvalificerad ob 39,51 kr/tim, storhelgs ob 88,79 kr/tim.

Tidsförskjutningstillägg 164 kr/dygn, vik/skubbtillägg 329 kr/mån, Fridagstillägg 41 kr/tim. ITA- och Fast ersättningstillägg har inte höjts. Kombiterminalerna fick också sina tillägg höjda med 2,6 %, men Kombiterminalerna har andra belopp i sitt avtal.

Detta gäller till och med 2013-03-31, nästa år kommer nya avtals- och löneförhandlingar.     TREVLIG MIDSOMMAR!!!