Nya uppsägningar

Under våren sa Jernhusen upp avtalen rörande lokalvård med ISS Transport, vilket drabbade ett flertal anställda på olika orter runt om i landet. Sen sa företaget Arriva upp avtalen gällande den så kallade Östgötapendeln, vilket drabbade orterna Linköping och Norrköping.

Mitt i semesterperioden sa ISS Transport upp sammanlagt 84 anställda i Malmö- och Göteborgsregionerna. Orsaken är att företaget Veolia som kör Öresundstrafiken sagt upp ramavtalet med ISS Transport, som löper ut den 14 januari 2013. (En ny upphandling av avtalet med Veolia kommer att vara klar under oktober, vilket förhoppningsvis ISS tar hem.)

Sen valde ISS Transport att sälja sin verksamhet i de så kallade Kombiterminalerna i Årsta (Stockholm) och Umeå. (Personalen följer med till det nya företaget Logent.)

Våren och sommaren har med andra ord varit en dyster och dålig period för många anställda. Det var ju heller inte så länge sedan cirka 200 anställda sades upp på grund av att företaget sa upp sina avtal med SJ AB. Verksamheten ISS bedriver inom Spårtrafikbranschen krymper med en oroväckande hastighet.

Många frågor ställs bland dom anställda.

Vill ISS avveckla hela sin verksamhet inom järnvägsbranschen?
Klarar man inte av att sköta sina affärer och åtaganden?
Har man dåliga chefer och ledare som inte klarar av sin uppgift och som inte lyssnar på signaler från dom anställda?
Är det för många chefer och administratörer?

Ja, frågorna är många just nu bland dom anställda.

En nyckel till framgång för ett företag är att lyssna och ta tillvara dom anställdas erfarenheter och goda idéer. Här anser vi att företaget måste förbättra sig om man i framtiden vill vara kvar i spårtrafikbranschen, vilket vi givetvis hoppas på.

För övrigt så kommer våran förhandlingsorganisation SEKO-Trafficare snart att byta namn. Mer om det i nästa infoblad.