Infoblad 10/2-2012

Tvisten gällande övertagande av verksamhet

Bakgrund:

När SJ AB tog över tågstädningen i egen regi av X 2000 och lokdragna tåg, i
januari i år, så vägrade man att ta över personalen. De anställda på ISS som
jobbat mycket länge med tågstädning, många anställda redan på Statens
Järnvägars tid, dvs före bolagiseringen av SJ år 2001, protesterade ofta på
centralstationerna i landet och delade ut flygblad där SJ bedriver trafik.
Facket SEKO-SJ drev frågan lokalt mot SJ AB utan att det statligt ägda
företaget ville ändra sin hårda och känslokalla inställning. Stödet från andra
klubbar, avdelningar och förbund var stort.
Det hela fick även en relativt stor uppmärksamhet i TV och tidningar.

Nuläge:
Förbundet har sedan en tid tillbaka begärt en central tvisteförhandling i frågan
och väntar på en tid för denna förhandling. Det är arbetsgivarnas organisation
ALMEGA som delar ut tider till förhandling i sådana här ärenden. Väntan på
ett datum kan av någon okänd anledning bli omotiverat lång, som i detta fall.
Det är alltså i dagsläget oklart när denna tvisteförhandling kommer att ske.
Det är olyckligt att detta drar ut på tiden. Vi kommer givetvis att delge våra
medlemmar när det kommer till vår kännedom om när denna förhandling
kommer till stånd. Kommer SEKO och SJ AB inte överens om något i den
centrala tvisten så är nästa steg Arbetsdomstolen.

Övertalighetsförhandling

SEKO inom ISS Transport är kallade till en ny övertalighetsförhandling.
Denna gång är det norra delen av landet som drabbas. Övertaligheten berör,
enligt företaget, bla orterna Östersund, Sundsvall, Ånge, Tågsjöberg och
Långsele. Hur många som är berörda är i skrivande stund okänt.
MBL-förhandlingarna startar den 10 oktober.

Vunnen upphandling

ISS har vunnit upphandlingen av biljettkontrollen i Stockholms lokaltrafik. ISS
tar över vid årsskiftet, efter Securitas som haft uppdraget i 3 år.
SEKO förutsätter att ISS tar över de anställda från Securitas, som idag jobbar
med biljettkontrollen.