ISS anställer på deltid

Som vi tidigare informerat om så vann ISS SL:s upphandling av biljettkontrollen (BK) i Stockholms län, vilket är positivt för företaget.
SEKO anser att det då är ett övertagande av verksamhet och befintlig personal.
Det anser inte ISS, som nu gått ut och vill nyanställa personal till BK. ISS vill anställa 80 medarbetare med en anställningsgrad på 75 %, och inleda med en 3 dagars obetald utbildning.

Anställning på 75 % innebär i detta fall en lön på cirka 13500 kr/mån efter skatt, beräknat på grundlön. De avtalsbärande facken TJ, ST och SEKO reserverade sig givetvis mot detta, i den MBL-förhandling som hölls den 30 oktober. Vi kräver 100 % anställningar så långt det är rimligt och betald utbildning. SEKO har begärt in en arbetstagarkonsult för att granska företagets ekonomiska beräkningar, när det gäller lönsamheten i att anställa på detta sätt. Vi frågar oss om SL godkänner att en underleverantör agerar på detta sätt?

SEKO inom ISS anser att företaget medvetet försätter de som blir anställda på BK i en dålig ekonomisk situation – det kan vi varken acceptera eller förstå.

För övrigt kan vi meddela att den centrala tvisteförhandlingen mot SJ AB kommer att hållas den 9 november. Den handlar om när SJ AB den 25 januari i år tog över tågstädning i egen regi, som ISS tidigare hade. SEKO hävdar att det var ett övertagande av verksamhet, enligt LAS 6b, men det anser inte SJ AB.