OENIGHET I TVIST MED SJ AB

Den centrala tvisteförhandlingen som hölls den 9 november,mellan SEKO och SJ AB, slutade i oenighet. Nästa steg är Arbetsdomstolen, om något nästa steg tas. Den 23 november kommer en ny central tvisteförhandling mellan SEKO och SJ AB. Den här gången gäller det åldersdiskriminering. Tvisten uppstod efter det att SJ AB tog över tågstädning i egen regi den 25 januari i år.