SEKO TAR SJ AB TILL ARBETSDOMSTOLEN

Bakgrund:
När SJ AB tog över tågstädningen i egen regi av X 2000 och lokdragna tåg, i januari i år, så vägrade man att ta över personalen. De anställda på ISS som jobbat mycket länge med tågstädning, många anställda redan på Statens Järnvägars tid, dvs före bolagiseringen av SJ år 2001, protesterade ofta på centralstationerna i landet och delade ut flygblad där SJ bedriver trafik. Facket SEKO-SJ drev frågan lokalt mot SJ AB utan att det statligt ägda företaget ville ändra sin hårda och känslokalla inställning. Stödet från andra
klubbar, avdelningar och förbund var stort. Det hela fick även en relativt stor uppmärksamhet i TV och tidningar.

Nuläge:
Den centrala tvisten mellan SEKO och SJ AB (som vi rapporterat om tidigare) hölls den 9 november och slutade i oenighet. Den 23 november lämnade SEKO in en stämning mot SJ AB till Arbetsdomstolen (AD). SEKO anser att SJ AB skulle ha tagit över personalen i enlighet med regler i Lagen om anställningsskydd (LAS) och har därför ogiltigförklarat uppsägningarna. Det kan ta lång tid innan ett ärende som detta kommer upp i AD.