TVIST OM ÅLDERSDISKRIMINERING

Den 23 november hölls en ny central tvist mellan SEKO och SJ AB. Denna
gång gällde det åldersdiskriminering. Tvisten härrör sig också från när SJ AB
tog över städning i egen regi.

SEKO hävdar att SJ AB har diskriminerat äldre personer med lång
erfarenhet, stor kompetens och bra utbildning när man anställde personal till
tågstädningen.

Även denna tvist slutade i oenighet.

Nästa och sista steg i denna tvist är AD, om nu SEKO väljer att ta tvisten dit.