SEKOs yrkanden på avtalsområdet Spårtrafik

Nedan följer en sammanfattning av SEKOs yrkanden:

Löneökningar med minst 700 kr/mån och heltidsanställd, dock med ett lägsta utrymme om 2,8 %.

Tillägg och andra ersättningar ökas procentuellt med motsvarande löneökningar enligt ovan.

Samma löneprinciper ska gälla för kvinnor och män. Osakliga löneskillnader ska utjämnas utan att belasta löneutrymmet.

Alla anställda ska garanteras en löneökning på minst 80 % av det fastställda löneutrymmet.

Lägsta lönerna ska höjas för nyanställda och baseras på arbetslivserfarenhet. Till exempel om man har 36 månaders arbetslivserfarenhet så ska lägsta lönen man kan få vara 20 000kr/mån.

Vid verksamhetsöverlåtelse yrkar SEKO på att skyddet för arbetstagares anställningar och villkor i samband med verksamhetsöverlåtelse inom Spårtrafikbranschen utökas. Vidare ska lokala kollektivavtal tecknas i samband med pågående inrangeringsförhandlingar i branschen.

Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas under sammanlagt 12 månader under en femårsperiod. Därefter övergår anställningen automatiskt i en tillsvidareanställning.
Anställning på vikariat för viss angiven person kan dock ske i sammanlagt två år under en femårsperiod. Om en arbetstagare varit anställd på vikariat, eller på vikariat och annan tidsbegränsad anställning i sammanlagt två år under en femårsperiod övergår anställningen i en tillsvidareanställning (fastanställning).

Avtalsperioden ska vara 1 år.

För ytterligare information kontakta ditt fackliga ombud.