TOLKNING AV ÖVERENSKOMMELSE

När lönespecen i februari kom så visade det sig att det hade flyttats om rejält på dagkonton och timkonton för de anställda. SEKO anser att företaget har tolkat överenskommelsen som gjordes i maj år 2012 på ett felaktigt sätt. Nu ska detta redas ut och eventuella fel ska givetvis rättas till snarast möjligt. Mer information om detta kommer nästa vecka.