Inställda centrala avtalsförhandlingar

Årets segdragna avtalsförhandlingarna inom Spårtrafikbranschen går nu in i ett nytt läge.

SEKO har fattat beslutet att ställa in förhandlingarna på samtliga avtalsområden med Almega som motpart.
Detta för att man ännu ej erhållit skriftliga garantier för vad som gäller för befintlig personal på ITP-planen, och inflytande över pensionsplanen. Tills denna fråga är löst ställs förhandlingarna tillsvidare in på samtliga områden.