Lönerna för år 2013 är klara för de flesta!

De lokala löneförhandlingarna på ISS Transport (förutom Pendeln i Stockholm) för år 2013 är nu klara för de som har tarifflön. Den nya lönen gäller för perioden 2013-04-01 till och med 2014-05-31. Löneutrymmet för året var 2,7 % vilket var fastställt i de centrala förhandlingarna mellan SEKO och arbetsgivarorganisationen ALMEGA.
Lokalvård S10 fick 3,2 %, vilket kan ses som en lokal låglönesatsning.

Eftersom företaget ännu inte slutfört lönesamtalen för de med i-lön (individuell lön) så är inte heller löneförhandlingarna klara för denna personal. Det gäller till exempel arbetsledare, administratörer och chefer. Förhoppningsvis är dessa förhandlingar snart klara.

Den nya tarifflönen gäller från 1 april och ska betalas ut på löneutbetalningen i oktober. Retroaktivlön (april – september) betalas ut på oktoberlönen.

Tariffsteg

Löneökning

Ny månadslön

S 10 Lokalvård

658 kr

21 211 kr

S 19

492 kr

18 727 kr

S 18

469 kr

     17 828 kr

S 20 Fordonsvård

563 kr

21 415 kr

S 29

507 kr

19 303 kr

S 28

479 kr

17 838 kr

S 40 Depåoperatör/Klotter

706 kr

23 250 kr

S 49

556 kr

21 526 kr

S 48

510 kr

19 385 kr

S 50 Fordonsoperatör

656 kr

24 939 kr

S 59

593 kr

22 554 kr

S 58

568 kr

21 595 kr

S 60 Fordonsoperatör med klargöring

691 kr

26 296 kr

S 69

671 kr

25 508 kr

S 68

631 kr

23 645 kr

S 70 Fordonsreparatör

692 kr

26 320 kr

S 79

656 kr

24 967 kr

S 78

609 kr

23 153 kr

S 90 Biljettkontrollanter

654 kr

24 878 kr

S 99

525 kr

19 582 kr

S 98

501 kr

18 696 kr

OBS! För arvodistanställda betalas lön ut månaden efter utfört arbete och ny lön kommer att synas på november lön. Lönen för arvodister beräknas per timme och delas med månadslön/160 = timlönen.

De flesta tilläggen har höjts med 2,7 %.

Vanligt förekommande tillägg är nu:

Enkel OB 18,17 kr/tim
Kvalificerad OB 40,58 kr/tim
Storhelgs OB 91,19 kr/tim

Tidsförskjutningstillägg 168 kr/tillfälle

Fridagstillägg 42 kr/tim

Teamledartillägg 1297 kr/mån

Friskvårdsbidraget är 1000 kr per år – utnyttja det!

För frågor och mer utförlig information kontakta ditt lokala fackombud eller ansvarig för detta blad.