SEKO:s stämning av SJ AB till arbetsdomstolen (AD)

Detta härrör sig från år 2012 när SJ AB tog över tågstädningsverksamheten i egen regi, som ISS tidigare bedrivit åt SJ AB under många år på orterna Malmö, Göteborg och Stockholm.

SEKO har stämt SJ AB till AD i två ärenden.

  1. Brott mot LAS 6b, övertagande av verksamhet

  2. Brott mot åldersdiskrimineringslagen

Dessa två ärenden skall upp i AD den 5, 6 och ev 7 november. Förhandlingarna i domstolen börjar klockan 9.00 alla dagar.

Arbetsdomstolen ligger på Stora Nygatan 2 A-B i Gamla Stan, Stockholm.