I-LÖNERNA KLARA

Nu är även de lokala löneförhandlingarna klara för de som har individuell lön (i-lön). Den nya lönen för de som har i-lön meddelas av lönesättande chef.
 
OBS! Företaget har meddelat att man inte kommer att hinna med att få ut de nya lönerna och den retroaktiva lönen i oktober, utan först i november.
Detta tycker vi är mycket klent av ett stort multinationellt företag som ISS.