Dom i AD-målet

Dom i AD-målet meddelas den 15 januari 2014 kl. 11.00 på Arbetsdomstolens hemsida. Ärenderna som gäller är A214/12 och A36/13.