Fackavgift som dras på lönen

Brukar din fackavgift dras direkt på lönen? Kolla i så fall om detta har skett sen december 2013. 

ISS har gjort en ändring i sitt lönesystem som gjort att vissas fackavgift ej kunnat dras direkt från lönen. 

Om du är osäker kontakta SEKO:s växel på 0770-457 900. Visar det sig att betalning inte ägt rum kan det även vara lämpligt att kontakta Folksam då eventuell försäkringspremie ej heller betalats in.