Löner 2014

Nu är lönerna äntligen förhandlade och klara för 2014. Lönerevisionsdatum är 140618 och potten ligger på 1.65%.

S 10 Lokalvård 21574
S 19 1 år 19036
S 18 1 år 18122
S 20 Fordonsvård 21787
S 29 1 år 19622
S 28 1 år 18132
S 40 Depåoperatör/Klotter 23673
S 49 2 år 21881
S 48 1 år 19705
S 50 Fordonsoperatör 25350
S 59 2 år 22926
S 58 1 år 21595
S 60 Fordonsoperatör m. klargöring 26770
S 69 (1 år gäller från S 50) 2 år 25928
S 68 1 år 24036
S 70 Fordonsrepatör 26754
S 79 2 år 25379
S 78 1 år 25379
S 90 Biljettkontrollant 25289
S 99 1 år 19905
S 98 1 år 19005
Rörliga tillägg/dag Löneart Ersättning
Undervisningstillägg/instruktion minst 10% av arbetstiden 490 248
För instruktion enligt fastställd praktikplan 491 65
Tidsförskjutningstillägg 481 171
Tidsförskjutningstillägg 0-5 dgr före
Tidsförskjutningstillägg 5-13 dgr före
Rörliga tillägg/tillfälle Löneart Ersättning
Utryckningstillägg 220 574
Saneringstillägg Hagalund 4993
Saneringstillägg 4992 1053
Rörliga tillägg/timme Löneart Ersättning
Undervisningstillägg för övriga upp 60 tim/mån 233 50
Undervisningstillägg efter 60 tim/mån 233 27
Fridagstillägg 481 43
Beredskapstillägg 130 första tim/mån 370 11
Beredskapstillägg efter 130 tim/mån 376 25
Rörliga tillägg/vecka Löneart Ersättning
Beredskapstillägg per hel passningsvecka 374 1597
OB-tillägg Löneart Ersättning
Enkel 350 18,47
Kvalificerad 351 41,25
Storhelg 353 92,69
Restidsersättning Ersättning
”Enkel” 330 85,39
Kl 19-07 331 109,78
Fasta tillägg Löneart Ersättning
Instruktörstillägg, fast 2011 739
Vikariatersättning/skubb 2013 344
Vik produktionsledare 2014
Vik arbetsledare 2024
Teamledare 1318
Teamledare PT Station 1775
Samordnare PT Station 731
Lagbas 2015
Vik Lagbas 2025 366
Lagbas PT 2015 643
Poolgrupp/deltids-skubb i % 2046 1607
Arvodistersättning SEKO Ersättning
167 tim Pendeln 129,76
160 tim Övriga transport 135,44
158 tim Pendeln 137,15
150 tim Pendeln 144,47
133 tim Pendeln 162,93

* med reservation för felskrivningar