Nya löner från 1 april 2015

Löneförhandlingarna med ISS är nu klara. Ökningen blir som tidigare aviserat 2.3% där vissa tariffer ökar mer p.g.a. inlösning av ITA-tillägg.

Förändringen gäller retroaktivt fr.o.m. 1 april och nya lönen kommer betalas ut fr.o.m. junilönen. Den retroaktiva delen från april-maj kommer betalas ut på julilönen.

Medlemmar med I-löner kommer att få besked om sin nya lön av lönesättande chef.

Nya lönerna började formellt gälla den 5 maj så det är detta datum som skall specificeras vid kontakt med te.x. Försäkringskassan.

Belopp för OB-tillägg fr.o.m. 1 april 2015:

Enkel: 18,89kr
Kvalificerad: 42,20kr
Storhelg: 94,82kr

Lokalvårdare

S18: 18 122kr
S19: 19 036kr
S10: 22 133kr

Fordonsvård

S28: 18 132kr
S29: 19 622kr
S20: 22 329kr

Depåoperatör

S48: 19 705kr
S49: 21 881kr
S40: 24 306kr

Fordonsoperatör

S58: 22 092kr
S59: 23 453kr
S50: 25 933kr

Fordonsoperatör med klargöring

S68: 24 036kr
S69: 25 928kr
S60: 28 111kr

Fordonsreparatör

S78: 24 076kr
S79: 25 963kr
S70: 27 369kr

Biljettkontrollant

S98: 19 442kr
S99: 20 363kr
S90: 25 871kr

Övriga tillägg vänligen hänvisa till denna PDF (SEKO Tarifflöner 2015)

Är du inte medlem?

Det är lätt ordnat. Gå in på www.seko.se/Medlemskap/ och fyll i ansökan direkt. Dessutom betalar du bara 50 kronor i månaden under det första halvåret. Avgiften till a-kassan tillkommer. Som medlem i Seko kan du känna dig tryggare.

Välkommen till Seko – med dig blir vi starkare!