Tariffer Seko 2016

Precis innan årets semestrar startade så var årets löneförhandlingar avklarade. Se bifogad pdf för att se hur tarifferna skall se ut. Korrekt lön skall ha betalats ut sen juli-lönen och retroaktivt för perioden april-juni skall betalas ut i september.

Lönerna har harmoniserats mellan pendeln och transport och skall nu ligga lika. Man har även i år gjort avräkning på ITA-tillägg enligt vad avtalen tillåter.

Tariffer SEKO 2016 bilaga förhandlingsprotokoll (Uppdaterad 1 oktober)