Felaktigt pensionsutskick?

Under sommaren fick ett flertal av våra kamrater som omfattas av PA91 ett utskick från Collectum. Detta är felaktigt och anledningarna till detta analyseras nu av både företaget och era fackliga representanter. De som omfattas av detta kommer snarast få ett personligt utskick och inbetalningarna för pensionerna kommer att korrigeras.

Vid frågor kontakta ert närmaste Seko-ombud.