Retroaktiv löneökning på september-lönen

Precis som vi tidigare meddelat så kom den retroaktiva löneökningen för perioden 0401-0630 på septemberlönen.