Lönerevision 2017

Årets löneförhandlingar är äntligen avslutade och Seko fick visst gehör för de tyngsta av våra krav, låglönesatsningen där de lägsta stegen i fordonsvård och lokalvård fick en större ökning än de 2.1% i löneutrymme som fastställts tidigare.

Vi utjämnade även skillnaderna mellan Seko och ST:s avtal.

Seko gick in i förhandlingarna med kravet att även de med ITA-lön skulle få en ökning av åtminstone garantibeloppet men företaget nappade ej på detta. Seko reserverade sig givetvis mot detta.

För ISS var en av de viktigaste kraven en ökning av ingångslönerna för biljettkontrollanterna, detta p.g.a. svårigheter att rekrytera personal inom detta område. Både Seko och ST hade hellre sett att man satsade på lojala långtida medarbetare i de övre tarifferna men så blev det tyvärr inte.

Samtliga tillägg har höjts med 2.1%.

Grundlönesteg Villkor för uppflyttning Lön 2016 Ny lön 2017 Ökning i kronor Ökning i procent Timlön
S10 Lokalvård 22 690 23 170 480 2,12% 145,01
S19 1 år 19 276 20 000 724 3,76%
S18 1 år 18 362 19 000 638 3,47%
S20 Fordonsvård 22 871 23 397 526 2,30% 145,01
S29 1 år 19 862 20 366 504 2,54%
S28 1 år 18 372 19 000 628 3,42%
S40 Depåoperatör/Klotter 25 026 25 551 525 2,10% 150,3
S49 2 år 22 121 22 600 479 2,17%
S48 1 år 19 945 20 400 455 2,28%
S60 Fordonsoperatör, klargöring (växlare) 28 904 29 511 607 2,10% 177,75
S69 (1 år gäller från S50) 2 år 26 168 26 715 547 2,09%
S68 1 år 24 276 24 780 504 2,08%
S90 Biljettkontrollant 26 487 27 042 555 2,10%
S99 1 år 20 823 21 550 727 3,49%
S98 1 år 20 096 20 645 549 2,73%

Med reservation för ändringar.

De nya lönerna börjar gälla fr.o.m. 1 april 2017 och utbetalas retroaktivt i oktober.

Vi frågor vänligen kontakta din lokala klubb.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen