Lönerevision 2018

Årets löneförhandlingar är äntligen avslutade och Seko fick visst gehör för de tyngsta av våra krav, låglönesatsningen där de lägsta stegen i fordonsvård och lokalvård fick en större ökning än de 1.9% i löneutrymme som fastställts tidigare.

Samtliga tillägg har höjts med 1.9%.

Grundlönesteg Villkor för uppflyttning Lön 2017 Ny lön 2018 Ökning i kronor (exkl ITA) Ökning i procent Timlön
S10 Lokalvård 23 170 23 643 466 2.0% 147
S19 1 år 20 000 20 473 466 2.4%
S18 1 år 19 000 19 473 466 2.5%
S20 Fordonsvård 23 397 23 870 466 2.0% 147
S29 1 år 20 366 20 839 466 2.3%
S28 1 år 19 000 19 473 466 2.5%
S40 Depåoperatör/Klotter 25 551 26 043 485 1.9% 163
S49 2 år 22 600 23 073 466 2.1%
S48 1 år 20 400 20 873 466 2,3%
S60 Fordonsoperatör, klargöring (växlare) 29 511 30 079 561 1.9% 183
S69 (1 år gäller från S50) 2 år 26 715 27 230 508 1.9%
S68 1 år 24 780 25 258 471 1.9%
S90 Biljettkontrollant 27 042 27 563 514 1.9% 164
S99 1 år 21 550 22 023 466 2.2%
S98 1 år 20 645 21 118 466 2.3%

Med reservation för ändringar och felskrivningar.

De nya lönerna börjar gälla fr.o.m. 1 maj 2018. Därför behöver inget betalas ut retroaktivt i år.

Vi frågor vänligen kontakta din lokala klubb.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen