Seko ISS har konstituerat sig

Den 26 april höll Seko ISS sitt årsmöte och därefter har styrelsen haft sitt konstituerade styrelsemöte. Styrelsen är i stort sätt intakt till antal och ledamöter men Ulla-Britt har lämnat över ordförandeklubban till Magnus Barrestedt.

Styrelsen består i sin helhet av Magnus Barrestedt ordförande, Ulla-Britt Salomonsson vice ordförande och arbetsmiljöansvarig, Joakim Johansson kassör, Andreas Rosén sekreterare och Jimmy Boelius samt Kenth Eriksson ledamöter.

Styrelsen tackar för förtroendet och ser fram emot ett gott sammarbete med klubbarna inom Förhandlingsorganisation samt inom branschorganisationen.

Här finns en komplett sammanställning av styrelsen samt dess olika ansvarsområden.